Telefon
Mail
Adres
Kancelaria: ul. Wschowska 8 (I piętro)
Parking: ul. Wschowska 10
01-239 Warszawa
Kancelaria Notarialna Wola zdjęcie

Dokumenty

Dokonując każdej czynności notarialnej niezbędne jest przygotowanie i dostarczenie do Kancelarii odpowiednich dokumentów. Zostaną one zweryfikowane i posłużą do oceny stanu faktycznego.

Poniżej przygotowaliśmy spis dokumentów pomocnych podczas dokonywania poszczególnych czynności notarialnych.

Prosimy pamiętać, że podczas każdej czynności notarialnej niezbędne jest okazanie notariuszowi ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, karta pobytu lub inne dokumenty przewidziane prawem).

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Usługi kancelaria
  • dowód tożsamości mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa),
  • pełne dane pełnomocnika (osoby uprawnionej do działania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy) - imię, nazwisko, adres, PESEL, imiona rodziców,
  • informacje dotyczące nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia i powierzchnia nieruchomości) - w przypadku, gdy przedmiotem ma być zbycie lub nabycie nieruchomości,
  • w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w celu złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub oświadczenia o poddaniu się egzekucji będzie konieczne dokładne określenie treści oświadczenia.
Używamy na naszej stronie plików cookies w celu zapewnienie prawidłowego działania serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.