Telefon
Mail
Adres
Kancelaria: ul. Wschowska 8 (I piętro)
Parking: ul. Wschowska 10
01-239 Warszawa
Kancelaria Notarialna Wola zdjęcie

Dokumenty

Dokonując każdej czynności notarialnej niezbędne jest przygotowanie i dostarczenie do Kancelarii odpowiednich dokumentów. Zostaną one zweryfikowane i posłużą do oceny stanu faktycznego.

Poniżej przygotowaliśmy spis dokumentów pomocnych podczas dokonywania poszczególnych czynności notarialnych.

Prosimy pamiętać, że podczas każdej czynności notarialnej niezbędne jest okazanie notariuszowi ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, karta pobytu lub inne dokumenty przewidziane prawem).

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Usługi kancelaria
  • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia nieruchomości - akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, etc.,
  • dane osobowe stron czynności - imiona, nazwisko, stan cywilny, imiona rodziców, numer i seria ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu), adres zamieszkania, miejsce urodzenia, PESEL,
  • w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba firmy, numer KRS,
  • określenie ceny sprzedaży i warunków dotyczących płatności,
  • warunki wydania nieruchomości gruntowej i data wydania przedmiotu umowy,
  • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości będącej przedmiotem czynności,
  • wydane przez urząd miasta lub gminy zaświadczenie informujące o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - w przypadku, gdy nieruchomość jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego - w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub przeniesienia własności w wykonaniu zapisu/polecenia testamentowego, dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku,
  • w przypadku, gdy pokrycie kosztów nabycia finansowane jest z kredytu bankowego - umowa kredytowa lub oświadczenie banku o udzieleniu kredytu.
Używamy na naszej stronie plików cookies w celu zapewnienie prawidłowego działania serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.