Telefon
Mail
Adres
Kancelaria: ul. Wschowska 8 (I piętro)
Parking: ul. Wschowska 10
01-239 Warszawa
Kancelaria Notarialna Wola zdjęcie

Dokumenty

Dokonując każdej czynności notarialnej niezbędne jest przygotowanie i dostarczenie do Kancelarii odpowiednich dokumentów. Zostaną one zweryfikowane i posłużą do oceny stanu faktycznego.

Poniżej przygotowaliśmy spis dokumentów pomocnych podczas dokonywania poszczególnych czynności notarialnych.

Prosimy pamiętać, że podczas każdej czynności notarialnej niezbędne jest okazanie notariuszowi ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, karta pobytu lub inne dokumenty przewidziane prawem).

Akt poświadczenia dziedziczenia

Usługi kancelaria
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: skrócony odpis aktu urodzenia (mężczyźni) lub skrócony odpis aktu małżeństwa (kobiety),
  • PESEL spadkodawcy,
  • wszystkie sporządzone testamenty spadkodawcy, jeżeli istnieją,
  • w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość niezbędny będzie numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej,
  • dane osobowe stron czynności - imiona, nazwisko, stan cywilny, imiona rodziców, numer i seria ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu), adres zamieszkania, miejsce urodzenia, PESEL.
Używamy na naszej stronie plików cookies w celu zapewnienie prawidłowego działania serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.