Telefon
Mail
Adres
Kancelaria: ul. Wschowska 8 (I piętro)
Parking: ul. Wschowska 10
01-239 Warszawa
Kancelaria Notarialna Wola zdjęcie

Dokumenty

Dokonując każdej czynności notarialnej niezbędne jest przygotowanie i dostarczenie do Kancelarii odpowiednich dokumentów. Zostaną one zweryfikowane i posłużą do oceny stanu faktycznego.

Poniżej przygotowaliśmy spis dokumentów pomocnych podczas dokonywania poszczególnych czynności notarialnych.

Prosimy pamiętać, że podczas każdej czynności notarialnej niezbędne jest okazanie notariuszowi ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, karta pobytu lub inne dokumenty przewidziane prawem).

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Usługi kancelaria
  • podstawa nabycia przedmiotu czynności przez uprawnionego, na przykład: odpis prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, czy wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży lub darowizny,
  • aktualny dokument ze spółdzielni mieszkaniowej zaświadczający o przysługującym prawie do lokalu,
  • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego - w przypadku, gdy prawo zostało nabyte na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub przeniesienia własności w wykonaniu zapisu/polecenia testamentowego, dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku,
  • w przypadku, gdy została założona księga wieczysta - numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej,
  • dane osobowe stron czynności - imiona, nazwisko, stan cywilny, imiona rodziców, numer i seria ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu), adres zamieszkania, miejsce urodzenia, PESEL,
  • w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba firmy, numer KRS,
  • w przypadku sprzedaży - cena sprzedaży, w przypadku darowizny - wartość rynkowa przedmiotu czynności notarialnej,
  • warunki i data wydania przedmiotu czynności notarialnej,
  • w przypadku, gdy pokrycie kosztów nabycia finansowane jest z kredytu bankowego - umowa kredytowa lub oświadczenie banku o udzieleniu kredytu.
Używamy na naszej stronie plików cookies w celu zapewnienie prawidłowego działania serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.