Telefon
Mail
Adres
Kancelaria: ul. Wschowska 8 (I piętro)
Parking: ul. Wschowska 10
01-239 Warszawa
Kancelaria Notarialna Wola zdjęcie

Dokumenty

Dokonując każdej czynności notarialnej niezbędne jest przygotowanie i dostarczenie do Kancelarii odpowiednich dokumentów. Zostaną one zweryfikowane i posłużą do oceny stanu faktycznego.

Poniżej przygotowaliśmy spis dokumentów pomocnych podczas dokonywania poszczególnych czynności notarialnych.

Prosimy pamiętać, że podczas każdej czynności notarialnej niezbędne jest okazanie notariuszowi ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, karta pobytu lub inne dokumenty przewidziane prawem).

Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Usługi kancelaria
 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, na przykład: odpis prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, czy wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży lub darowizny,
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego - w przypadku, gdy prawo zostało nabyte na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub przeniesienia własności w wykonaniu zapisu/polecenia testamentowego, dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku,
 • dane osobowe stron czynności - imiona, nazwisko, stan cywilny, imiona rodziców, numer i seria ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu), adres zamieszkania, miejsce urodzenia, PESEL,
 • w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba firmy, numer KRS,
 • określenie ceny sprzedaży i warunków dotyczących płatności,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub zaświadczenie, z którego wynika, że nie ma osób zameldowanych w lokalu będącym przedmiotem czynności notarialnej,
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • w przypadku, gdy pokrycie kosztów finansowane jest z kredytu bankowego - umowa kredytowa lub oświadczenie banku o udzieleniu kredytu,
 • opcjonalnie: pismo z którego wynika, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 roku (t.j. Dz.U 2017 poz. 1023).
Używamy na naszej stronie plików cookies w celu zapewnienie prawidłowego działania serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.